Szkoła Języków Obcych MAGNUS

Angielski. Tłumaczenia

Oferujemy

profesjonalne i terminowe usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski.

Wykonujemy

  1. Tłumaczenia pisemne zwykłe czyli takie, które obejmują swoim zakresem przekład dokumentów niewymagających angażowania specjalistycznej wiedzy z zakresu danej dziedziny.

    Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia zwykłego:
    • oferty handlowe
    • umowy cywilno-prawne
    • listy motywacyjne
    • świadectwa, dyplomy
    • instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku

  2. Tłumaczenia pisemne specjalistyczne z zakresu dziedzin takich jak:
    • Inżynieria
    • Przemysł ciężki
    • Informatyka
    • Finanse
    • Marketing
    • Biznes
    • Nauki przyrodnicze
    • Nauki społeczne
    • Nauki humanistyczne
    • Literatura piękna
    • Sztuka
    • Sport
    • Rozrywka

    Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia specjalistycznego:
    • artykuły naukowe
    • prace licencjackie i magisterskie
    • CV
    • instrukcje obsługi urządzeń przemysłowych

  3. Tłumaczenia zwykłe techniczne (instrukcje, katalogi, specyfikacje)

  4. Tłumaczenia ustne zwykłe:
    • spotkania biznesowe
    • negocjacje handlowe
    • szkolenia
    • spotkania nieformalne
    • pomoc w urzędach
    • rozmowy głosowe Skype
    • rozmowy telefoniczne
    • zwiedzanie
  5. Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego i specjalistycznego obejmuje 1800 znaków ze spacjami, natomiast jednostka rozliczeniowa tłumaczenia ustnego to 60 min.

Gwarantujemy

  1. Przetłumaczony przez nas tekst:
    • posiada układ oryginału lub układ określony przez Klienta
    • podlega weryfikacji pod względem stylistycznym
    • dostarczany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, poczty kurierskiej
    • bezpłatnie odbieramy i zwracamy pod wskazany adres (dotyczy Klientów instytucjonalnych w granicach administracyjnych Oławy)
    • na życzenie drukujemy i w cenie zapisujemy na dyskietce bądź płycie CD
  2. Zobacz opinie zadowolonych klientów!

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami i wyceń Swoje tłumaczenie. Przejdź do danych kontaktowych

Kursy Tłumaczenia Cennik Poziomy Metody Szkoła Kontakt
© 2007-2019 Magnus - Szkoła Języków Obcych